Kinder Joy of moving – A mozgás öröme program pályázati kiírása általános iskolák számára
2019/2020-as tanév

A Kinder Joy of moving – A mozgás öröme program évek óta elkötelezett az iránt, hogy rendszeres testmozgásra ösztönözze a fiatalokat. A program hitvallása, hogy a sport kiemelkedő szerepet játszik a gyermekek fejlődésében, mert segít nekik megismerni önmagukat, leküzdeni az akadályokat, és hozzájárul ahhoz, hogy sikeres és erős felnőtté váljanak. A Kinder Joy of moving – A mozgás öröme kezdeményezés célja, hogy a mindennapi sportot az aktív életmód részeként vonzóvá tegye a gyermekek számára.
A 2019/2020-as tanévben ismét meghirdetjük a Kinder Joy of moving – A mozgás öröme programot, amelyben továbbra is a gyermekek testmozgása áll a középpontban. Célunk, hogy a gyerekek közösen, csapatjátékosokként küzdjék le az akadályokat, melynek pozitív tapasztalatait mind a magánéletben, mind pedig leendő munkahelyükön hasznosítani tudják majd.

A pályázat témája:

Kinder Joy of moving – A mozgás öröme program a 2019/2020-as tanévben 

A pályázók köre:

A Kinder Joy of moving – A mozgás öröme programra bármelyik magyarországi, nem sport tagozatos általános iskola jelentkezhet. Az iskolák jelentkezését a következő nyolc területről várjuk:

1. Budapest

2. Közép-Magyarország: Pest megye

3. Észak-Magyarország: Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megye

4. Észak-Alföld: Hajdú-Bihar, JászNagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

5. Dél-Alföld: Bács-Kiskun, Békés és Csongrád

6. Közép-Dunántúl: Komárom-Esztergom, Fejér és Veszprém megye

7. Nyugat-Dunántúl: Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye

8. Dél-Dunántúl: Baranya, Somogy és Tolna

Budapest területéről és a fent felsorolt 7 magyarországi régióból 8-8 általános iskola vehet részt, így országos szinten összesen 64 intézmény képviseli magát a 2019/2020-as Kinder Joy of moving – A mozgás öröme programban. A pályázati határidő lejárta után sorsolással dől el, melyek lesznek a résztvevő intézmények.
A versenyeken a 2., 3., 4. osztályok összlétszámát alapul véve a négy legkisebb és a négy legnagyobb taglétszámú iskola külön-külön versenyzik majd, így a kis iskolák a kis iskolákkal, a nagy iskolák pedig a nagy iskolákkal mérik össze erejüket.

Általános pályázati feltételek:

Azok az általános iskolák jelentkezhetnek a Kinder Joy of moving – A mozgás öröme programra, amelyek

• a jelentkezést megelőzően, 2020. március 12-ig, a testnevelés órán kívül megtartanak egy szabadon választott, minimum 45 perces sportfoglalkozást a tanulóknak, és a sportfoglalkozásról egy rövid, fél A/4 oldalas beszámolót írnak, valamint minimum 3 db fotóval dokumentálják;

• a programba bekerülés esetén vállalják, hogy minimum kéthetente 45 perces edzést/foglalkozást tartanak a testnevelés órán kívül, délutáni sportfoglalkozás keretében, amelyek során a Kinder Joy of moving – A mozgás öröme sorversenyek feladatait gyakorolják a 2., 3. és 4. évfolyam tanulóival, és az edzéseket/foglalkozásokat dokumentálják;

• a programba bekerülés esetén vállalják, hogy összeállítanak és felkészítenek egy 12 fős csapatot a Kinder Joy of moving – A mozgás öröme bajnokság versenyeire a 2., 3., és 4. osztályok tanulóiból az alábbi összetételben:

  • 4 fő 2. osztályos tanuló, akik 2011-2012-ben születtek: 2 fiú – 2 lány
  • 4 fő 3. osztályos tanuló, akik 2010-2011-ben születtek: 2 fiú – 2 lány
  • 4 fő 4. osztályos tanuló, akik 2009-2010-ben születtek: 2 fiú – 2 lány
  • fiatalabb versenyzőt lehet indítani az adott korosztályban, de a nemek aránya nem változtatható (6 fiú – 6 lány);

• a programba bekerülés esetén vállalják, hogy részt vesznek a 2019/2020-as tanév során a Kinder Joy of moving – A mozgás öröme program aktivitásain:

  • a programindító megbeszélésen, ahol iskolánként egy testnevelő tanár részletes tájékoztatást kap a sorversenyek szabályairól
  • a regionális elődöntőkön
  • a felkészülés és a versenyek során a 4-4 legtöbb pontot gyűjtő kis – és nagy iskola az országos döntőn;

• a programba bekerülés esetén részt vehetnek az extra ajándékokért folyó játékban, ahol különböző feladatok teljesítéséért további pontokat lehet szerezni. A megszerzett pontokat a tanév végén értékes sporteszközökre lehet beváltani.

A felkészüléshez minden kisorsolt iskola Start+ csomagot kap, melynek tartalma: kosárlabdák, kézilabdák, focilabdák, jelölő mezek, ugrókötelek, bírói sípok, hulahoppkarikák és bóják. A sorversenyek pontos részleteiről és az extra ajándékokért folyó pontgyűjtésről a programba bekerülő intézmények testnevelő tanárai részletes tájékoztatást kapnak a programindító megbeszélésen.

A költségek megoszlása:

A programindító megbeszélés, a regionális elődöntő és az országos döntő költségeit a Kinder Joy of moving – A mozgás öröme program fizeti. A felkészülési időszakban a szervező a Start+ csomagokon és az extra ajándékokon kívül egyéb költséget nem térít, így a felkészítő edzések helyszínét és az edzéseket levezénylő, felügyelő tanárok jelenlétét a pályázó oktatási intézménynek kell biztosítania.

A pályázat fődíja:

A Kinder Joy of moving – A mozgás öröme bajnokság első négy-négy helyezett csapata (4 kis taglétszámú és 4 nagy taglétszámú iskola) felszerelheti tornatermét az általa kiválasztott sportszerekkel és eszközökkel, vagy segítséget kaphat egy iskolai sportesemény megrendezéséhez, illetve – külön megállapodás alapján – hozzájárulást kaphat a tornaterme felújításához mindösszesen az alábbi értékben:

  • Első helyezettek: 1 200 000 forint értékben
  • Második helyezettek: 800 000 forint értékben
  • Harmadik és negyedik helyezettek: 500 000 – 500 000 forint értékben

Kinder Joy of moving – A mozgás öröme EXTRA pályázat a nem kisorsolt iskoláknak:

A Kinder Joy of moving – A mozgás öröme programba pályázó, de a sorsolás alapján a programba be nem került iskolákat is szeretnénk megmozgatni. Azon iskolák, akik nem jutottak be a versenyprogramba, a sorsolást követően – 2020. március 13. és május 17. között – részt vehetnek az egy fordulós Kinder Joy of moving – A mozgás öröme EXTRA programban. Amennyiben minél több tanuló bevonásával iskolai sporteseményt szerveznek, és erről fotókat küldenek részünkre, sorsoláson vehetnek részt, amelyen sportszercsomagot nyerhetnek. A sportnap megszervezésének költségét az intézményeknek kell vállalniuk. A további részletekről később küldünk információt, illetve azok közzétételre kerülnek a http://www.kinderjoyofmoving.hu honlapon.

A pályázati űrlap innen tölthető le.

Jó versenyzést kíván a Kinder Joy of moving – A mozgás öröme csapata!

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ: Tájékoztatjuk, hogy a Kinder Joy of moving – A mozgás öröme 2019/20-as program megszervezése és lebonyolítása során és céljából a Ferrero Magyarország Kft. (1138 Budapest, Váci út 76.) adatkezelőként az alábbi adatokat kezeli a pályázó intézmény intézményvezetőjéről és kapcsolattartójáról mint érintett személyekről: név, aláírás, telefonszám, e-mail cím, munkáltató/képviselt intézmény neve, a jelentkezéssel és a programmal kapcsolatos kommunikáció, aláírás, valamint a program során a sporteseményeken résztvevő személyekről készült, jelen pályázati kiírásnak megfelelően beküldött felvételek. A beküldött felvételek tekintetében a pályázó intézmény garantálja, hogy azok továbbítására jogosult, valamint megfelelő jogalappal rendelkezik. A név, telefonszám, e-mail cím és a munkáltató/képviselt intézmény megadása és az aláírás kötelező, mert e nélkül nem tudjuk biztosítani a részvételt és regisztrációt. Az adatkezelés jogalapja az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6.§ (1) b) pontja alapján a szerződés teljesítése, azaz a programban való részvétel biztosítása, valamint az esetleges nyeremények átadása. Az adatokat az adatkezelő a program időtartamáig, 2020. augusztus 31-ig kezeli, ezt követően törli. Az adatokhoz az adatkezelőnek a program megszervezésében és lebonyolításában résztvevő munkavállalóin és adatfeldolgozón (Eurolex Consulting Kft.) kívül az adatkezelő nem továbbítja, az adatok harmadik országba nem kerülnek továbbításra. Az érintettek a privacy.hungary@ferrero.com e-mailcímre, vagy az adatkezelő székhelyére küldött üzenettel bármikor kérelmezhetik az adatkezelőtől a rájuk vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhatnak a személyes adataik kezelése ellen, valamint gyakorolhatják az adathordozhatósághoz való jogukat. Az érintettek jogaik megsértése esetén arra is jogosultak, hogy panaszt tegyenek egy felügyeleti hatóságnál – különösen az érintett szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban; Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu).